La nostra intenció és prestar un servei integral als nostres clients i, per tant, atendre’ls i tractar de resoldre qualsevol problema o conflicte que puguin plantejar-nos de forma eficaç, coherent i ètica.

L’exercici de la professió ens ha portat a especialitzar-nos en diversos camps de Dret Privat, entre quines matèries s’inclouen els següents assumptes:

DRET MATRIMONIAL I DE FAMÍLIA
DRET DE SUCCESSIONS // TESTAMENTS I HERÈNCIES
DESNONAMENTS
OBLIGACIONS I CONTRACTES
RECLAMACIONS DE QUANTITAT
COMUNITATS DE PROPIETARIS – PROPIETAT HORITZONTAL
DRET BANCARI
DRET PENAL
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
DRET ECONÒMIC I D’EMPRESA
ACCIDENTS DE TRÀNSIT
DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL
PROCEDIMENTS D’INCAPACITAT LABORAL
ASSESSORAMENT A SOCIETATS MERCANTILS I ALTRES ENTITATS RECLAMACIONS CONTRA ADMINISTRADORS DE SOCIETATS MERCANTILS
PROCEDIMENTS CONCURSALS – SEGONA OPORTUNITAT